Tiladelser

Silkeborg Turist- og Regattaforening  har tilladelse af Silkeborg Kommune til at leje/låne p-pladsen på Søtorvet eller på Rådhus øst, Havnep-pladsen og arealet langs Åhavevej mellem Langebro og hen til Roklubben fra 14. august kl. 07.00 til 20. august 2018 kl. 09.00 i forbindelse med Havnefesten inklusiv opsætning og nedtagning. Tilladelsen er givet i henhold til vejlovens § 80.

Kontaktperson, der kan kontaktes under hele arrangementet er Kurt Pedersen • tlf. 21 24 59 86